Den yttersta framgångsfaktorn : Att förstå kundnytta och skapa kundvärde

Detta är en M1-uppsats från

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)