Hur påverkar nya hepatit C-läkemedelbehandlingspraxis i Sverige? : En enkätstudie bland infektionsläkare ochgastroenterologer i Sverige.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Kemiska institutionen

Författare: Nian Hushiar; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)