Fiberfördelning i industrigolv avstålfiberbetong – fältmätningar

Detta är en Master-uppsats från KTH/Betongbyggnad

Sammanfattning:

Vid expansion av industri och handel krävs det att många nya industri- och lagerlokalerbyggs. Lagerlokalens golv, normalt i form av betongplattor på mark, utsätts ofta för storalaster och krympningsrörelser. Detta kan i sin tur orsaka sprickor som bidrar till omfattandeskador på golvet. Att använda fiberbetong för dessa förutsättningar är ett utmärkt val,eftersom fiberbetong är ett segare byggmaterial. Ett segare byggmaterial kan ta hand om destora punktlasterna samtidigt som det motverkar de sprickor som annars orsakas avkrymprörelser.

Det är nödvändigt att fiberinnehållet i betongen fördelar sig jämnt över höjden på plattan föratt uppnå den högsta nyttan. Det har funnits indikationer på att fiberhalten är högre iplattans underkant än dess överkant. Därför har uppgiften varit att undersöka hur fibrernafördelar sig i fiberbetongplattan. Utförandet av undersökningen gjordes på färsk fiberbetongför två aktuella projekt. Den ena undersökningen utfördes på en betongplatta för ennybyggd lagerlokal i Riga och den andra undersökningen utfördes för ett liknande projekt iMalmö.

Undersökningen gick ut på att man tog prover från den färska fiberbetongen för att sedanurskilja fibrerna från betongen. Detta gjordes med hjälp av ett instrument som är utrustatmed en stark magnet.

I denna rapport redovisas även undersökningar om fiberfördelning från CBI Betonginstitutet.Utförande av undersökningarna gick ut på att CBI har borrat borrkärnor ur härdadfiberbetong.

Resultaten har visat att fibermängden är relativt jämnt fördelad mellan överkant ochunderkant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)