Bomfjädring till hjulgrävmaskin :  

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

Sammanfattning:

Uppgiften var att ta fram ett dämpningssystem till Volvos hjulgrävmaskin EW160C med uppdrag från Swecon. Den typ av lösning som skulle komma att vara aktuell visade sig vara en typ av ackumulatorsystem. Genom att ansluta en ackumulator till kolvsidan på den cylinder som skall dämpas fungerar ackumulatorn då som en stötdämpare genom att oljeflödet från cylindern på kranen, som rör sig upp och ner vid ojämnt underlag, strömmar in i ackumulatorn och dämpas med hjälp av ett membran eller en kolv i ackumulatorn som är trycksatt av en gas. När gasen komprimeras dämpas oljeflödet.

 

Examensarbetet började med att en projektplan gjordes med tidsplan och riskanalys. Därefter sattes researcharbetet igång där olika eftermarknads kitt och företag eftersöktes. Ett möte arrangerades med Anders Tågmark som jobbar för Hydac, som är ett företag som säljer hydraulikkomponenter. Efter mötet beslutades att det fortsatta arbetet skulle göras i samarbete med Anders då jag skulle ta fram koncept på lösningar, och Anders skulle ta fram de komponenter som behövs. Researcharbetet innebar även ett studiebesök hos Swecon där personerna som gjort förfrågan om detta arbete intervjuades. En prioriteringslista gjordes med de saker som de tyckte var viktigast att ha i åtanke vid framtagningen av koncept. Resultatet av researcharbetet blev att den lösning som skulle tas fram skulle vara så enkel och billig som möjligt, detta för att inte konkurrera med en eventuell lösning som Volvo själva kan komma att ta fram. Därmed blev målet att göra ett så kallat eftermarknadskitt. Några av kraven var att systemet skulle få kosta mellan 15- 25 000 kronor för kund att köpa, och att systemet skulle vara enkelt och snabbt att montera på maskinen.

Vid konceptframtagningen var huvudfrågorna vilken typ av ackumulator man skulle använda sig av, och vart man skulle placera systemet. Det ena konceptet var att dämpa bomcylindrarna på maskinen och det andra konceptet var att dämpa tiltcylindern. Det visade sig att båda koncepten uppfyllde kostnadskraven som Swecon satt, komponentmässigt. Dock tillkommer även kostnader för färdigställande av lösningen med tillverknings, montage, inköp och reservdels-underlag.

Resultatet blev att välja kolvackumulator och att man skulle placera systemet på tiltcylindern, då konceptet för tiltcylindern var enklare och billigare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)