Att vara ett icke vara retoriskt framgångsrik? : En kvalitativ innehållsanalys om Göran Persson och Stefan Löfvens sätt att tala

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Författare: Julia Johansson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)