Mänskliga rättigheter i omstridda områden

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Teologiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats ämnar att undersöka hur mänskliga rättigheter efterlevs i Transnistrien, Västsahara och Kashmir, tre omstridda områden och hur teoretiska ramverk ser på och förstår mänskliga rättigheter i dessa områden. Uppsatsen börjar med att undersöka de två teoretiska ramverken; liberalism och realism för att sedan operonalisera dom på empiriska fall med omstridda områden. Uppsatsen undersöker hur rättighetssituationen ser ut i omstridda områden genom att undersöka rapporteringar från NGO: er och andra internationella aktörer samt om det skett något agerande från andra aktörer för mänskliga rättigheter i området. Uppsatsen kommer fram till att mänskliga rättigheter inte efterlevs till fullo i de tre undersökta områdena. Men uppsatsen visar även att det finns ett regionalt och internationellt engagemang för mänskliga rättigheter i områdena. Uppsatsens slutsats är att även om de mänskliga rättigheterna är begränsade och inte efterlevs till fullo i de undersöka områdena finns det både ett regionalt och internationellt intresse för mänskliga rättigheter i området. Resultatet uppsatsen kommer fram till är att den liberala utgångspunkten är den empiriskt närmsta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)