Vem värdesätter min värld? Kulturarvsanspråk i Christiania, Köpenhamn

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motbebyggelseantikvarisk verksamhet2018, 180 hpGrundnivå2018:25

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)