” Klappa, stampa, hoppa”En studie om pedagogers sätt att skapa förutsättningar för deltagande i musikaktiviteter för flerspråkiga barn.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Bojana Dragovic; Jelena Ostojic; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: HT18-2920-019-LÖXA1GY

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)