Koloniala strukturer i Ghana -en undersökning av beroendeteorin och postkolonialism

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Med utgångspunkter i postkolonialism och beroendeteori i denna uppsats utförs en studie av postkoloniala strukturers existens i Ghana. Teorierna utgår från att dagens internationella system domineras av kapitalism där västvärlden frodas på bekostnad av de fattigare länderna i världen. Undersökningen utförs med ett fokus på ekonomiska aspekter som företagsamhet, handel och investeringar i landet. Här kommer vi fram till att utländska aktörer har en stark sammankoppling med Ghanas ekonomiska situation vilket leder till en beroendeställning för landet. Vidare återfinns något som kan tyda på en postkolonialistisk struktur i det att västerländska institutioner som IMF och Världsbanken genom kriterier tvingat landet in i diverse reformer som bygger på ideologi från väst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)