Sökning: "unga tjejers identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden unga tjejers identitet.

 1. 1. Unga tjejers upplevelser av YouTube-influencers innehåll och vad det har för betydelse för deras konsumtion och identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sabina Sjödén; Emma Lundquist Olsson; [2019]
  Nyckelord :YouTube; Influencer; Identitet; Konsumtion; Ungdomar; Tjejer; Imitation; Status; Trovärdighet; Social Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : YouTube har blivit en plattform där unga tjejer spenderar mer tid än någonsin tidigare. Det har blivit en plattform där YouTube-influencers uttrycker sin kreativitet och förmedlar personligt innehåll. De blir således individer med stort inflytande över sin publik. LÄS MER

 2. 2. “Varför gråter ni?” : En sociologisk analys av tjejers psykosociala välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sara Solfeldt; Emy Matsson; [2018]
  Nyckelord :tjejer; flickor; unga; gymnasiet; psykisk; hälsa; social; genus; makt; sociologi; struktur; grupp; individ; litteraturstudie;

  Sammanfattning : This narrative literature review aims to present a general picture of the increasing mental ill- health related to stress among young women, connected to the development of society. The analysis is performed by examining scientific articles using gender theory and sociology as a theoretical background. LÄS MER

 3. 3. Det perfekta kontot. : En kvalitativ studie om unga tjejers upplevelser av sociala mediers påverkan på den psykosociala hälsan och deras identitetsskapande.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Emma Persson; [2017]
  Nyckelord :Facebook; Instagram; självpresentation; identitetsskapande; psykosocial hälsa; självkänsla.;

  Sammanfattning : Många unga tjejer är uppkopplade på sociala medier idag. Samtidigt har den psykiska ohälsan ökat för unga tjejer de senaste åren. Uppsatsens syfte var att undersöka hur unga tjejer som går sista året i gymnasiet upplever att deras psykosociala hälsa och identitet påverkas av att vara uppkopplade på Facebook och Instagram. LÄS MER

 4. 4. Jag uppdaterar, alltså finns jag. : - Sociala medier som ny arena för identitetsskapande och reproduktion av genus

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Madlen Oanes; Emelie Hedin; [2015]
  Nyckelord :Sociala medier; sociala mekanismer; identitet; könsroller; genus; intrycksstyrning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att närmare undersöka hur flickor i 18-årsåldern förhåller sig till normativ femininitet i sociala medier, detta genom att närmare studera vilka sociala mekanismer som kan tänkas ligga bakom deras upprätthållande av stereotypa könsroller i sociala medier och vidare belysa dess potentiella efterverkningar. Tidigare forskning och den teoretiska referensramen tar sin utgångspunkt i Giddens teori om individens identitetsskapande och den reflexiva självidentiteten, och utforskas vidare i förhållande till Goffmans dramaturgiska perspektiv där fokus läggs på förändrade villkor för intrycksstyrning i form av de möjligheter till strategisk självpresentation som erbjuds i sociala meder. LÄS MER

 5. 5. "Plötsligt var vi jättetighta" : unga tjejers identitetsskapande i interaktion med kompisgruppen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linn Stilow Marcusson; Emelie Wiig; [2014]
  Nyckelord :ungdomar; tjejer; kompisgrupper; identitetsskapande; diskurspsykologi; narrativ;

  Sammanfattning : Studien syftar till att se hur tjejer från tre olika kompisgrupper genom språket konstruerar sin uppfattning om sig själva, varandra och omvärlden. Studien har hämtat sitt material från tre samtal med gymnasietjejer från två mellanstora städer. LÄS MER