Sökning: "Jessica Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Jessica Johansson.

 1. 1. Alla lika - alla olika En studie av lärares planering för att hantera olikheter i den allmänpedagogiska verksamheten och specialpedagogens roll i processen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rigmor Säfsten; Jessica Johansson Måsbäck; [2019]
  Nyckelord :allmänpedagogik; delaktighet; differentiering; inkludering; lektionsplanering; lärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Johansson Måsbäck Jessica, Säfsten Rigmor (2018). Alla lika - alla olika. En studie av lärares planering för att hantera olikheter i den allmänpedagogiska verksamheten och specialpedagogens roll i processen. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av tvångsvård : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Attar; Jessica Johansson; [2019]
  Nyckelord :Coercion; coercive measures; experience; patients; psychiatry;

  Sammanfattning : Background: Admitting psychiatric patients against their will is a criticized form of care. Decisions stating that a patient needs to be hospitalized under coercion are based on their incapability to voluntarily participate in their care. Former patients reported that coercive care led to lower satisfaction with their care. LÄS MER

 3. 3. Delningsekonomi - delade meningar eller delade resurser? : En uppsats om sambandet mellan inkomst och efterfrågan på delningsplattformar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Johansson; Ellen Westman Persson; [2019]
  Nyckelord :delningsekonomi; efterfrågan; normal vara; pooler; Uppsala;

  Sammanfattning : Digitala delningstjänster är ett modernt ekonomiskt fenomen som vuxit i takt med IT-utvecklingen. För att bidra med ett nytt teoretiskt perspektiv på detta relativt outforskade ämnesområde kommer uppsatsen undersöka efterfrågesidan av delningsekonomin med hjälp av en unik datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av information- och kommunikationsflödet i ett distributionscenter genom Lean

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ellinor Bergvall; Jessica Johansson; [2019]
  Nyckelord :Visuell Kommunikation; Informationsteknik; Lean;

  Sammanfattning : This bachelor thesis was conducted in a distribution center that desired to improve its internal communication and information flow. This is a challenge that many large organizations have today, as copious amount of information is communicated daily between different parties within an organization. LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relation- Sjuksköterskansbemötande av utsatta kvinnor inomprimärvårdenEn litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jessica Wretander; Hilda Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER