Spelmonopolets vara eller icke vara : Den svenska spelmodellen och det kommande förslaget på ny spelreglering i ljuset av EU-domstolens rättspraxis

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)