Sökning: "Spelmonopol"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Spelmonopol.

 1. 1. Fördelar, faror och förändringar? : Statens syn på spel under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Carl Johan Rickard Langéen; [2018]
  Nyckelord :Spel; lotterier; spelmonopol;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Spelmonopolets vara eller icke vara : Den svenska spelmodellen och det kommande förslaget på ny spelreglering i ljuset av EU-domstolens rättspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Edlund; [2016]
  Nyckelord :Spelmonopol; EU-rätt; Spellicensutredningen; Svensk spellagstiftning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det svenska spelmonopolets vara eller icke vara? : En granskning av det svenska spelmonopolets kompabilitet med EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Viktor Haglund; Mattias Andersson; [2015]
  Nyckelord :Spelmonopol; Svenska spel; ATG; Svenska staten;

  Sammanfattning : Den svenska spelmarknaden regleras genom ett statligt spelmonopol där huvudsakligen tre aktörer är verksamma, Svenska Spel AB, ATG samt allmännyttiga folkrörelser. Spelregleringen är utformad så att tillstånd att bedriva spelverksamhet ges av svenska staten. LÄS MER

 4. 4. Borde Sverige gå från ett spelmonol till ett licenssystem gällande EMV lotterier? : En kostnadsnyttoanalys

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Jessica Göransson; [2014]
  Nyckelord :spelmonopol; spellicenssystem; Sverige; Danmark; EMV lotteri; kostnadsnyttoanalys;

  Sammanfattning : The gambling industry goes from a national matter towards an international market. Since more and more members of EU does liberalise the gambling reforms and introduces a license system more participants will get an EU license for online gambling. LÄS MER

 5. 5. Ett spel för galleriet? : Historiska, framtida och nutida problem med lotterilagens främjandeförbud.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Erik Lindgren; [2012]
  Nyckelord :Lotterilagen; främjandeförbudet; konkurrensrätt; direkt effekt; FEUF; EUD; EU-domstolen; HD; främjande; Gerdin; Sjöberg;

  Sammanfattning : Regleringen av spelmarknaden i allmänhet och främjandeförbudet i synnerhet har i ett flertal fall varit föremål för prövning av svenska domstolar. Dessa har framförallt gällt publicering av reklam till förmån för utländska spelbolag och såväl tryck- som yttrandefrihetsrättsliga intressen har vägts mot, och sedermera också bedömts väga tyngre än lotterilagens främjandeförbud. LÄS MER