Sökning: "främjande"

Visar resultat 1 - 5 av 1236 uppsatser innehållade ordet främjande.

 1. 1. Ja, man måste ju vara lite extra - Om professionellt etablerade och rasifierade individers strategier för erkännande i yrkeslivet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Gabriella Al Khouri; Amanda Strandberg; [2023-09-05]
  Nyckelord :Erkännande; Etnicitet; Rasifiering; Strategier; Yrkesliv;

  Sammanfattning : Vår studies syfte avser att belysa professionellt etablerade och rasifierade individers strävan efter erkännande i deras yrkesliv. Studien undersöker dels vilka utmaningar som rasifierade individer upplever i sitt etablerade yrkesliv, dels vilka strategier de använder i sin strävan efter erkännande relaterat till deras etniskt underordnade position. LÄS MER

 2. 2. PATIENTERS UPPLEVELSE AV DIGITALISERAD INFORMATION INFÖR KRANSKÄRLSRÖNTGEN Hur information delges och tas emot av patienten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Tonnqvist Palmertz; Eva Pipkorn; [2023-06-28]
  Nyckelord :digitaliserad information; digitalt verktyg; kranskärlsröntgen; patientinformation; chatt; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som skall genomgå kranskärlsröntgen och eventuellt PCI har behov av information om den förestående undersökningen. I samband med pandemirestriktioner våren 2020, ersattes ett informationsmöte i grupp med skriftlig information och ett digitalt verktyg, bestående av en informationsfilm samt en chatt-funktion. LÄS MER

 3. 3. JÄMLIK VÅRD FÖR TRANSPERSONER En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nilanthi Johansson; Johanna Kjelbye; [2023-06-28]
  Nyckelord :jämlikhet; omsorg; sjuksköterska; rättvisa; transperson.;

  Sammanfattning : En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att tillgodose jämlik vård till alla patienter. I dagsläget realiseras detta inte för transpersoner. Syftet med denna studie var därför att undersöka vilka faktorer som påverkade sjuksköterskans förutsättningar att tillgodose jämlik vård till transpersoner. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskans erfarenheter av teamarbete i operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Tommy Davidsson; Frida Sandelin; [2023-06-26]
  Nyckelord :Erfarenheter; operationssal; operationssjuksköterska; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: För varje år som går söker fler vård som kräver kirurgisk åtgärd. Att arbeta på en operationsavdelning innebär att arbeta i en högteknologisk miljö med många utmaningar och svårigheter. Ett operationsteam består av flera professioner som alla är beroende av varandra och alla behövs för att kunna genomföra en operation. LÄS MER

 5. 5. Patientens delaktighet i kirurgisk vård - En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Lempinen; Mimmi Neij; [2023-06-20]
  Nyckelord :Kirurgi; kirurgisk omvårdnad; kommunikation; patientdelaktighet; patientupplevelse; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Främjandet av patientdelaktighet inom den kirurgiska vården är av betydelse för att kunna ge den vård patienter enligt lag har rätt till. Patienten behöver därför få begriplig information för att kunna fatta lämpliga beslut för att bibehålla hälsa och förebygga ohälsa. LÄS MER