Sökning: "Svensk spellagstiftning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Svensk spellagstiftning.

 1. 1. Spellicensutredningensförslag till ny spellagstiftning : Förslagets skillnader gentemot gällande rätt ochförslagets förenlighet med EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Sofia Higson; Josefine Lindh; [2017]
  Nyckelord :Spellagstiftning; Spellicenslagstiftning; SOU 2017:30;

  Sammanfattning : Som EU-medlem är Sverige förpliktade att följa de direktiv och regler som finns inom unionen. Sverige har dock brustit i tillämpningen av unionens regler på spelområdet och spelmonopolet har fått utstå både nationell och internationell kritik. I mars 2017 utkom Spellicensutredningens En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). LÄS MER

 2. 2. Spelmonopolets vara eller icke vara : Den svenska spelmodellen och det kommande förslaget på ny spelreglering i ljuset av EU-domstolens rättspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Edlund; [2016]
  Nyckelord :Spelmonopol; EU-rätt; Spellicensutredningen; Svensk spellagstiftning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER