Sökning: "Mattias Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Mattias Andersson.

 1. 1. Erfarenheter av vård i samband med överföring av unga personer med diabetes typ 1 från barn- till vuxensjukvård. Utvärdering av ett frågeformulär.

  Magister-uppsats,

  Författare :Mattias Andersson; Annette Nunez Törnqvist; [2020-08-10]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; överföring; övergång; frågeformulär; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med överföringen av unga från barn- och ungdomsmottagning till vuxenmedicinsk diabetesmottagning förändras förutsättningarna för vården. Under ungdomsåren har unga ofta sämre glykemisk kontroll och det rapporteras risk för fler uteblivna besök på vuxenmottagningen. LÄS MER

 2. 2. Signalling commitment to sustainability on the mutual fund market : An investigation of the Swedish equity mutual fund market

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Mattias Andersson; Erik Bernstrup; [2020]
  Nyckelord :Nordic Swan Ecolabel; Equity mutual funds; Signalling; eco-labelling; sustainable investing; Svanenmärkning; Aktiefonder; Signalteori; Eko-märkning; Hållbart investerande;

  Sammanfattning : In the midst of climate change and growing concern about social aspects, investors want to make informed sustainable choices regarding their consumption and investments. Many companies are trying to stay ahead of the curve by engaging in Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 3. 3. Stöttning ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Wikhall; Linda Andersson; [2020]
  Nyckelord :Andraspråk; Klassrumsinteraktion; Kunskapsutveckling; Modersmål; Språkutveckling; Stöttning;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle som är resultatet av migration och globalisering. Detta ställer nya krav på metoderna i klassrummet och undervisningen behöver sättas i relation till dagens samhällsstruktur. LÄS MER

 4. 4. Expansionsmöjligheter hos Acheta domesticus : En studie om syrsmjölets påverkan på färg,textur, gillande och expansion i extruderadmajskrok.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Fredrik Andersson; Mattias Hansson; [2020]
  Nyckelord :Extrusion; House cricket; Acheta domesticus; protein; entomophagy; Extrudering; hussyrsa; Acheta domesticus; protein; entomofagi;

  Sammanfattning : I takt med en ökande världspopulation ställs allt hårdare krav på primärproducenter att tillgodose råvaror i adekvata mängder. Forskning inom området är av stor vikt för att hitta nya hållbara källor för näringsämnen som exempelvis protein, eftersom produktionen i dagsläget för med sig många miljömässiga nackdelar. LÄS MER

 5. 5. Webbramverk för sökning av heterogen data utifrån single-page sökfunktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mattias Andersson; [2019]
  Nyckelord :Django; Node.js; PostgreSQL; AJAX; Stack Overflow;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på att utveckla två webbapplikationer i ramverken Django och Node.js tillsammans med Express för att besvara frågan av vilket ramverk som erhåller bäst söktider utifrån en Q&A plattform som använder en PostgreSQL databas vars innehåll är delar av Stack Overflow datasetet. LÄS MER