Digital reglering av AC/DC-omriktare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

Författare: Istephan Tamras; [1991]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)