Sökning: "mansideal"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet mansideal.

 1. 1. Muskler eller kostym? : En analys av den manliga actionhjälten på 1980-talet och idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :Maskulinitet; mansideal; action; hardbodies; Commando; Die Hard; John Wick;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera två karaktärer i ”Hardbodies” genren och jämföra dem mot en nutida actionkaraktär. John Matrix från Commando (1985), John McClane från Die Hard (1988) och John Wick från John Wick (2014). LÄS MER

 2. 2. "Jag kanske låter elak..." : En kvalitativ intervjustudie av uppfattningar hos gymnasieflickor i Eskilstuna om hur kön görs i ett sammanhang av klimat och miljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linnea Karlsson; [2019]
  Nyckelord :miljö; klimat; kön; genus; genusperspektiv; maskulinitet; femininitet; miljömaskuliniteter; industrimodern maskulinitet; ekomodern maskulinitet; ekologisk maskulinitet; ungdomar; miljöpolitiska engagemang; miljöpolitik; miljömål; hybridiseringar; antropogena utsläpp; social konstruktion; kulturell konstruktion; politiskt engagemang;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom ett genusperspektiv undersöka gymnasieflickors upplevelser av miljö och maskuliniteter i ett urval hämtat från tre gymnasieskolor i Eskilstuna. Genom denna studie vill jag bidra till en förståelse av hur kön görs i ett sammanhang av miljö och klimat. LÄS MER

 3. 3. I fotbollen får mannen slå tillbaka : En historisk studie av den sociala kulturens förändring inom fotbollen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Mandella Bjerking; [2019]
  Nyckelord :mansforskning; religionsvetenskap; religionshistoria; fotboll; fotbollshistoria; maskulinitet; mansideal; machokultur; sekularisering; industrialisering; faderskap; mansfostran;

  Sammanfattning : Detta är en historisk litteraturstudie av en förändring i Sveriges mansideal under sekelskiftet. Författaren har uppmärksammat en destruktivitet i dagens sociala manskultur inom fotboll och annan lagsport, där en exkluderande och våldsfrämjande mansnorm råder. LÄS MER

 4. 4. Förebilder bland män i åldrarna 35 till 45 år : En kvalitativ studie om vilka sorters förebilder män har utifrån maskulinitetshierarki, mansideal och maskulina arketyper

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anders Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Mäns förebilder; hegemonisk maskulinitet; mansideal; arketyp; maskulina arketyper; relation till föräldrar; socialisering;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka typer av förebilder män i åldrarna 35 till 45 år har. Som sociologisk teori används huvudsakligen Raewyn (tidigare Robert) Connells maskulinitetsteori och Lars Jalmerts beskrivning av olika mansideal. LÄS MER

 5. 5. Mansideal i förändring? : En lokal studie över hur synen på mannen ser ut och har förändrats i förhållande till ålder och kön genom en enkätstudie genomförd med medlemmar från PRO och Socialdemokraterna i Hässleholm.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Sjödahl; [2016]
  Nyckelord :Masculinity; hegemonic masculinity; age; gender; perception of men; being male; differences.;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to study how the image of masculinity and how perceptions of masculinity have changed over time, based on the participants' gender and age by answering a survey. The group that participated in the survey consists of members from the National Pensioners' Organization (PRO), and members from the Social Democrats. LÄS MER