Sökning: "mansideal"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet mansideal.

 1. 1. Förebilder bland män i åldrarna 35 till 45 år : En kvalitativ studie om vilka sorters förebilder män har utifrån maskulinitetshierarki, mansideal och maskulina arketyper

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anders Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Mäns förebilder; hegemonisk maskulinitet; mansideal; arketyp; maskulina arketyper; relation till föräldrar; socialisering;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka typer av förebilder män i åldrarna 35 till 45 år har. Som sociologisk teori används huvudsakligen Raewyn (tidigare Robert) Connells maskulinitetsteori och Lars Jalmerts beskrivning av olika mansideal. LÄS MER

 2. 2. Mansideal i förändring? : En lokal studie över hur synen på mannen ser ut och har förändrats i förhållande till ålder och kön genom en enkätstudie genomförd med medlemmar från PRO och Socialdemokraterna i Hässleholm.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Sjödahl; [2016]
  Nyckelord :Masculinity; hegemonic masculinity; age; gender; perception of men; being male; differences.;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to study how the image of masculinity and how perceptions of masculinity have changed over time, based on the participants' gender and age by answering a survey. The group that participated in the survey consists of members from the National Pensioners' Organization (PRO), and members from the Social Democrats. LÄS MER

 3. 3. En jämförande analys av maskulint språk förekommande inom könsideal. Analys av manligt språk i dramat Freeter, Ie o Kau

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sophie Färnlund; [2015-02-19]
  Nyckelord :Japanska; Sarariiman; freeter; maskulint språk; hegemonic masculinity;

  Sammanfattning : Hur man som kvinna eller man ska agera är något som funnits med oss sedan barnsben. Men i Japan har man i högre grad än i exempelvis Sverige inte bara lärt sin barn hur de bör agera utan även hur de bör tala. Japan har genusorienterat språk känt som dansei-go och josei-go vilket betyder manligt och kvinnligt språk. LÄS MER

 4. 4. Ortorexia nervosa bland män från behandlarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Dellenskog; [2015]
  Nyckelord :Ortorexi ätstörning unga killar träning;

  Sammanfattning : Ortorexia nervosa, ON, är ett syndrom där den drabbade tränar i massiva mängder samt har en fixering vid att äta så rent som möjligt, detta i så stor utsträckning att det blir ett lidande för den drabbade. Syftet var att undersöka vad det kan bero på att män drabbas av syndromet ON och hur synen på sig själva och de mansideal som finns kan påverka insjuknandet. LÄS MER

 5. 5. Killar är tuffa och tjejer är kreativa, jag vet inte varför "det bara är så" : Högstadieelevers inställning till bildämnet ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Sophia Karlsson; [2014]
  Nyckelord :doing gender; kvinnoideal; kreativitet; normer; mansideal;

  Sammanfattning : Studien har sin utgångspunkt i ett genusperspektiv och syftar till att undersöka högstadieelevers inställning till bildämnet. Studiens metod utgörs av en kvalitativ intervjustudie som innefattat tio informanter. Informanternas svar har analyserats med hjälp av ett kodningsprotokoll och presenteras i resultatkapitlet. LÄS MER