Sökning: "male norm"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade orden male norm.

 1. 1. An authentic military in general

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Maria Lindholm; Agnes Munthe-Kaas; [2023]
  Nyckelord :Gender; Authentic Leadership; Military; Leadership; Norms;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces was the last ever organization in the history of the Swedish labor market to terminate a male occupational monopoly. Even though women have had the same opportunity as men to join the organization since 2017, they still constitute a vast minority. LÄS MER

 2. 2. The gender equal country’s glass ceiling

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Lindblom; [2022]
  Nyckelord :Gender Equality; Female Entrepreneurship; New Venture Creation; Hindrances; Sweden; Business and Economics;

  Sammanfattning : The overall purpose of this research is to explore why female entrepreneurs, despite the equality that exists in Sweden, engage less in entrepreneurship compared to male entrepreneurs. The study is inductive and conducted through a qualitative approach with 6 case studies. LÄS MER

 3. 3. Konsten att skilja mellan förövaren och dennas handlningar : En kvalitativ forskningsstudie om yrkesverksammas arbete med förövare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Kolbert; Magdalena Koraish; Anna Ottander; [2022]
  Nyckelord :Violence in close relationships; men s violence against women; treatment work; gender; power; masculinity; male norm; male ideal; stigmatization; Sweden.; Våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; behandlingsarbete; genus; makt; maskulinitet; mansnorm; mansideal; stigmatisering; Sverige.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de yrkesverksammas perspektiv på det behandlingsarbete de utför med män som utövat våld i nära relation. Genom studien undersöktes även vilka incitament som yrkesverksamma ansåg vara verksamma respektive mindre verksamma för förövarnas hjälpsökande. LÄS MER

 4. 4. 'Men in Grey Suits': Androcentric Language in the House of Commons : A Corpus-Assisted Feminist Critical Discourse Analysis

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Pauline Alkenäs; [2022]
  Nyckelord :Androcentrism; House of Commons; Critical Discourse Analysis; CDA; Hansard at Huddersfield Corpus; Male Bias;

  Sammanfattning : Whilst the number of women in the British Parliament increases in line with social progress towards gender equality, androcentric language use in the House of Commons prevails and perpetuates a harmful outdated hierarchical order of gender. The aims of this study are two-fold, (1) to gain insight into how androcentric occupational titles are used to negotiate the hierarchical structure of the Chamber, (2) to explore how MPs’ male bias is reflected by their use of androcentric generic nouns. LÄS MER

 5. 5. Barnböcker ur ett genusperspektiv : En text och bildanalys av de böcker som högläses för elever i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Ekelund; Alexsandra Blegel; Emelia Jangstål Bäckman; [2022]
  Nyckelord :genus; böcker; skönlitteratur; högläsning; könsrepresentation; könsmönster; barnböcker;

  Sammanfattning : This study was conducted with the aim to make gender representation visible in books that are being read-aloud to pupils in the grades 0-3. The study was based on two questions: “What does the representation of gender look like in the books that are being read aloud to the pupils?” and “What does the figuration of the books' characters look like from a gender perspective?”. LÄS MER