Kritisk reflektion av använd teori för införande av digitala teknologier, ”Tidsläckage Teorin”.

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Författare: Magnus Tegsved; [2018]

Nyckelord: Tidsläckage Teorin; digitalisering; tid;

Sammanfattning: Tid är viktigt i alla verksamheter och tid har ett ekonomiskt värde som ofta glöms bort. Det är därför viktigt att förstå vad som händer med tiden när organisationer väljer att digitalisera sig.Denna artikel syftar på att visa vilket ekonomiskt värde som uppstår i en organisation med införandet av digitala teknologier och med användningen av”Tidsläckage Teorin”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)