Sökning: "Danne Wallin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Danne Wallin.

  1. 1. Skilda Världar : Representation av geografiska områden i Danne & Bleckan och Rebecca & Fiona

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Louis De Geer; Jacob Wallin Espvall; [2012]
    Nyckelord :representation; reality; geografiska platser;

    Sammanfattning : I denna uppsats analyseras realityserierna Rebecca & Fiona samt Danne & Bleckan med syftet att undersöka hur några av de geografiska platser, så som städer, orter och stadsdelar, där dessa serier utspelar sig är representerade. Bägge serierna är gjorda av produktionsbolaget Art89 för SVTs webbkanal SVT-play och sändes mellan 2010 och 2012. LÄS MER