Debit Value Adjustment & Funding Value Adjustment

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Analys och sannolikhetsteori; Uppsala universitet/Analys och sannolikhetsteori

Författare: Pierre Serti; Tom William; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)