Hur uppfattas företags hållbarhetsarbete av konsumenter? : En komparativ studie som undersöker varumärkesidentitet och varumärkesimage i företags arbete med hållbarhet

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Therése Björklund; Elin Fernström; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)