Digital Dental Mirror : En prototyp

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: I detta examensarbete har en prototyp av digitaliserad munspegel framtagits. Användning av Raspberry Pi ökar kontinuerligt i världen vid olika projekt och applikationer eftersom Raspberry Pi är en mikrodator som är tillräckligt kraftfull, smidig och billig med oerhört stort stöd. Ett användningsområde för Raspberry Pi är hälsovården. Att skapa tekniska lösningar inom hälsovården är av stor efterfråga globalt. Denna rapporten centraliserar sig kring en teknisk lösning med fokus på tandvården. Muskuloskeletala sjukdomar (MSS) och smärta är ett omfattande hälsoproblem bland vårdpersonalen inom tandvården i västländerna. Tekniker för digitalisering och modernisering av medicinska produkter kan underlätta och säkerställa att patienten får en noggrannare vård samtidigt som vårdpersonalens arbete blir enklare på så sätt belastas mindre således elimineras en av faktorerna för MSS. Hur detta har lösts har varit målet med projektet och det grundar sig i att tillverka en prototyp av digitaliserad munspegel som möjligen kan inom snar framtid ersätta nutida munspeglar som är ett grundläggande verktyg inom tandvården och används i de flesta ingrepp. Prototypen har designats, skapats, programmerats och testats till specifikationskraven. Den kallas för Digital Dental Mirror (DDM). Metoden för att skapa ett sådant verktyg kräver kunskap inom mekanik-, elektro- och datateknik (design, hårdvara och mjukvara). Verktyg som har använts i detta projektet har varit bl.a. Raspberry Pi, endoskopkamera, styrservo, knappsats, C/C++ programmering och CAD-design (Solidworks). Resultat framställts i en färdig prototyp med önskade funktioner. Slutligen är protypen fullt fungerande men en bit ifrån marknadsfärdig produkt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)