Vad hjälper, vad stjälper? En kvalitativ studie av faktorer som formar en flerspråkig persons identitet och välbefinnande

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Karin Winqvist; [2014-07-01]

Nyckelord: flerspråkighet; dentitet skonstruktion ; välbefinnande;

Sammanfattning: C-uppsats, SSA136, 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2014Handledare: Ann-Christin Randahl

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)