Xena krigarprinsessan : En feministisk analys av våldsamma kvinnor

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

Sammanfattning: Uppsatsen handlar om hur karaktären Xena i tv-serien Xena krigarprinsessan (Xena: Warrior Princess) är visuellt gestaltad och vad det innebär. Syftet är att undersöka vilka värderingar som speglas i utformningen av krigarprinsessan. Är tv-serien en feministisk skildring av en kvinna som slår tillbaka mot patriarkatet eller är det egentligen en kvinna som blir ett objekt för en manlig publik? Med hjälp av en tredelad ikonologisk analysmodell analyseras stillbilder från två avsnitt av tv-serien. Bilderna analyseras först på formal nivå, sedan identifieras motiv, och på den tredje nivån analyseras våldsamma kvinnor. Uppsatsen kommer fram till att karaktären Xena är en stark och våldsam kvinna men hon blir sexualiserad och objektifierad och tvingas därmed in i en struktur där männen har makt. När Xena utövar våld får hon en makt som till största delen innehas av män. För att förminska det hot som Xena innebär mot männens överordning måste Xenas kvinnlighet förstärkas och sexualiseras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)