Sökning: "Filip Ristic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filip Ristic.

 1. 1. God redovisningskvalitet, ett verktyg för att få finansiering? - En studie om sambandet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Magnusson; Filip Ristic; [2021-08-23]
  Nyckelord :Redovisningskvalitet; skuldsättningsgrad; AWCA; informationsasymmetri; stora företag; privata företag; K3; US GAAP;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemMånga företag är i behov av extern finansiering, för att erhålla denna finansiering behöver dekommunicera sin finansiella ställning till externa intressenter, vilket görs genomredovisningen. Detta har lett till en teoretisk diskussion kring förhållandet mellanskuldsättningsgrad och redovisningskvalitet. LÄS MER

 2. 2. En studie inom klädbranschen som illustrerar hållbarhetslagens påverkan på redovisning av GRI:s miljöindikatorer i hållbarhetsrapporten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Filip Ristic; Mohamad Omar Farazj; Yousef Said; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER