Bygglov - Jämförelse mellan gamla och nya Plan- och bygglagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

Sammanfattning: Projektplan. Ett byggprojekt kräver att man har tillstånd till att bygga. För att få det tillståndet ansöker man om bland annat bygglov och bygganmälan. Det krävs när man ska göra nybygge och tillbyggnad. Bygglovet behandlar idag bla områdes regler enligt detaljplan och miljöregler. Medans bygganmälan behandlar det tekniska aspekterna. Hur kommer dessa två handlingar att påverkas efter det att lagen börjar gälla? Vårt examensarbete kommer att handla om bygglov före och efter den nya plan och bygglagen träder den 2/5-2011. Vi kommer att se närmare in på hur lagen påverkar processen med bygglovsansökningar. Kommer det vara någon större skillnad?. Av det vi vet nu kommer det att påverka bygglovsansökningarna ganska mycket då man i den nya lagen återigen för in de tekniska egenskapskraven. Dessa krav har sedan 1994 inte ingått i bygglovsansökan utan istället kommit i bygganmälan som lämnats i efter det att bygglovet beviljats. Så frågan är nu om den nya lagen kommer föra med sig mycket positivt för samhället och vårt hållbara byggande? Vad innebär de nya förändringarna? Och hur påverkar det byggprocessen ekonomiskt?. Vi kommer även att använda oss at ett riktigt exempel där vi tänkte se hur en mindre utbyggnad påverkas innan och efter lagen. Den nya utbyggnaden består av en förlängning av nuvarande kupa samt ett varmt uterum på våningen under. Vi tänker här medhjälp av vår handledare som är bygglovsarkitekt ansöka om ett bygglov innan den 2/5-2011 och ett efter. Och på så sätt se om det blir någon större skillnad. Utbyggnaden kommer att vara ett sidoprojekt där vi använder os av bilder och ritningsmaterial som exempel i arbetet. Vår motivation till att utföra detta arbete är att dra lärdom av hur ansökningar om bygglov går till. Att spetsa våra kunskaper om lagar och föreskrifter inom området. Vi vill på ett smidigt sätt se hur lagen ändrar bygglovsprocessen och gör samhällets kamp mot ett hållbart byggande bättre. Kontakt: Arbetet görs av Dan Kjeldsen och Joakim Wedmo. Vi läser avslutande 3:e året Byggingenjör med inriktning arkitektur på Lunds Universitet Campus i Helsingborg. Dan Kjeldsen, [email protected], 0702-970413 Joakim Wedmo, [email protected], 0705-367111 Handledare: Görel Björkengren, Bygglovsarkitekt stadsbyggnadskontoret Trelleborgs kommun 0410-733290 [email protected]

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)