Sökning: "Thin film modules"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Thin film modules.

 1. 1. Återvinning av solcellsmoduler i Sverige : En undersökning av de energitekniska, ekonomiska och politiska förutsättningarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stephanie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; End-of-life management; Energy requirement; Photovoltaic modules; PV Recycling; Silicon modules; Thin film modules; Waste management; Avfallshantering; Cirkulär ekonomi; End-of-life management; Energiåtgång; Innovationskritiska material; Monokristallina solceller; Polykristallina solceller; Solcellsmoduler; Solcellsåtervinning; Tunnfilmssolceller;

  Sammanfattning : The solar industry is one of the fastest-growing energy industries in the global market. The reason is a combination of the falling prices of modules and inverters and increased conversion to fossil-free energy production. LÄS MER

 2. 2. Effect of Shading on Thin Film Modules

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :NISTHA MISHRA; [2020]
  Nyckelord :Shading Effect on Thin Film Modules;

  Sammanfattning : The Photovoltaic (PV) systems and the semiconductor PV technologies are heavily impacted by shading conditions; total or partial. Nearby residential buildings, commercial buildings, objects, etc. are likely to cause shade on the PV installations. LÄS MER

 3. 3. Optical active thin films on cover glass increasing the efficiency of photovoltaic modules.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Wilhelm Johansson; [2018]
  Nyckelord :Thin films; Coatings; Metal oxides; UV-protection; UV-cutoff; Optical bandgap; Renewable Energy; Photoluminescence; PV-modules; Energy Efficiency; Life expectancy; Tunnfilm; metalloxider; UV-skydd; UV-kant; Optiskt bandgap; Förnyelsebar Energi; Fotoluminiscens; Solcellsmoduler; Solceller; Verkningsgrad; Teknisk Livslängd;

  Sammanfattning : Thin film coatings of ZnO, TiO2, CeOX and BiOX have been deposited on soda lime silica glass through spray pyrolysis. The effects on the optical properties of the coated glass, as well as the possible impacts on the life expectancy and energy efficiency of PV-modules have been studied. LÄS MER

 4. 4. Solcellsladdare i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Arvid Emilsson; Hugo Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stockholm har ett uppsatt mål om att bli fritt från fossila bränslen till år 2040 samt producera 10 % av Stockholms energianvändning inom Stockholm. För att uppnå detta behöver främst transportsektorn ställas om då denna är starkt beroende av fossila bränslen. LÄS MER

 5. 5. Miljöprestandan hos dagens solceller - produktion av solceller och förslag till alternativa produktionsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Isabella Arrhenius Håkansson; [2018]
  Nyckelord :miljöutmaningar; solceller; produktion; livscykelanalys; återvinning;

  Sammanfattning : Solcellsindustrin är en av de snabbast växande industrierna i världen. Detta beror på desjunkande priserna på solceller och att många länder nu försöker minska sinaväxthusgasutsläpp. Den växande industrin leder till ett ökat utbud av varianter ochleverantörer av solceller på marknaden. LÄS MER