Konstruktionsåtgärd för lutande bränsletank

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

Sammanfattning: Bränsle är en viktig substans för fordon och utan bränsle så är de flesta fordon inte funktionella. I de allra flesta instruktionsböcker för fordon så rekommenderas det att bränslet inte får nå en kritisk låg nivå av bränsle. Då man talar om den kritiska bränslenivån så handlar det om ¼ kvarliggande bränsle. Då bränslet når den kritiska nivån i bränsletanken så kan problem ske och dessa problem är direkt kopplade till bränsletanken och pumpen.     Syftet med denna kandidat examensarbete är att undersöka problemet och det befintliga bränslesystemets konstruktion för att sedan generera en eller fler lösningar till problemet. Då information för detta arbete är begränsad över nätverket så skedde en del intervjuer med verkstan och fordons företag och fabriker såsom Volvo och Scania för att få en bra mängd information som sedan användes som utgångspunkt till arbetet.   För att generera lösningar till problemet med informationen som erhållits av intervjuer och andra källor så användes vissa verktyg och metoder. Då arbetet var begränsad att utföra praktiskt så utfördes den teoretiskt med hjälp av kunskaper från materiallära, hållfasthetsberäkningar, simulations program såsom AutoCAD, NASTRAN, fysik och en mängd andra ingenjörs baserat litteratur för att åstadkomma goda resultat.   Resultat blev en enkel konstruktion som är anpassat för tillverkningen av bränsletankar och som både funkar för cylindriska och rektangulära bränsletankar.   I denna rapport så presenteras resultatet i form av några förslags modeller av ett koncept som anses vara en lämplig lösning för problemet och resultat utfört med konceptet som då visar att konceptet uppfyller en fungerande lösning för det presenterade problemet. Storlek för konstruktionen presenteras i en form av enkla beräknings steg där man utgår ifrån bränsletanks modellen man vill tillämpa konceptet i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)