Nedskrivning av goodwill i svenska börsnoterade bolag : Är en goodwillnedskrivning en signaleringseffekt på det framtida kassaflödet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Författare: Frida Nilsson; Charlotta Söderlund; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)