Kevins konnotationer- skillnader i högstadielärares associationer till tio olika förnamn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning 331 svenska högstadielärare bedömde i en enkät tio olika förnamn på fiktiva elever inom fem dimensioner: framgångsrik, populär bland kamrater, social förmåga, maskulin/feminin och socioekonomisk status. Namnen valdes enligt följande: två vanliga namn, två ovanliga, två namn vanligast bland höginkomsttagare, två vanligast bland låginkomsttagare och två av icke-svenskt ursprung. Hypoteserna var att förnamnen skulle ha olika konnotationer, att detta skulle visa sig inom samtliga fem dimensioner samt att vanliga namn och namn typiska för höginkomsttagare skulle få en mera positiv bedömning än övriga. Undersökningen gav stöd åt samtliga hypoteser. Effektmagnituderna var stora. Respondenternas kön, ålder och yrkeserfarenhet påverkade vissa bedömningar signifikant men effektmagnituderna var små. Resultaten indikerar att namnkonnotationer är ett förekommande fenomen även i Sverige, åtminstone på högstadiet. Nyckelord. Förnamn, lärare, namnkonnotationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)