Hells Angles och Bandidos i Helsingborg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Ulrica Holmstedt; [2007]

Nyckelord: Svårare brott;

Sammanfattning:

Studien berättar om vilka Mc-gäng som har florerat i Helsingborg och hur dessa gäng har påverkat samhället. Här finns bakgrunds berättelse om Mc-gängen, dess struktur, uppbyggnad och syfte. I studien framkommer även information från en medlem om livet som Mc- kriminell, synen på polisen och deras arbete mot Mc-gängen. Personal från Helsingborgs polisen har fått svara på frågor som framställs i ett senare kapitel. Syftet med min rapport är att delge övriga städer, kommuner men även nya poliser kunskap om hur arbetet mot de kriminella Mc-gängen ser ut och hur arbetet har förändrats genom åren samt vad det har gett för resultat. De resultat som framkommer är att Mc-krigen stannat upp, men att den organiserade brottsligheten finns kvar bland Mc-gängen. Polisen har effektiviserat sitt arbete mot de kriminella Mc-gängen och har på så sätt lyckats minska den kriminalitet som Hells Angels och Bandidos utövade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)