Catalyzing innovation with existing resources and new partnerships The case of the Climate Data Project

Detta är en Master-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Författare: Alexander Schultz; Markus Romeis; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)