Fastighetsmäklarens förtroende : En studie om hur fastighetsmäklaren ska agera för att skapa förtroende till sina kunder

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)