Osäkerhet - en förutsättning för säkerhet? : En kvalitativ studie om förståelsen för dessa begrepp i fyra fall av svenska säkerhetspolitiska åtgärder

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Författare: Jesper Helte; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)