Svensk skola i fritt fall : En argumentationsanalys av debattartiklars syfte och underliggande värderingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Elisabeth Borg; Sara Bartal; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)