Sökning: "Textil"

Visar resultat 1 - 5 av 1064 uppsatser innehållade ordet Textil.

 1. 1. Ekonomistyrning för hållbarhet -En fallstudie av ett företag inom möbelbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mawara Maqsood; Vlora Turjaka; [2019-02-19]
  Nyckelord :Management control; Management control systems; Sustainability; Balanced scorecard; Sustainable balanced scorecard; Integration.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhetsproblem har på senare tid blivit mer uppmärksammat vilket har lett till att företag fått ökade krav på sig och fått ta ett större ansvar för hållbarhet. Särskilt tillverkningsindustrin har fått en ökad press på grund av industrins stora påverkan på miljön. LÄS MER

 2. 2. Tryggad försörjning av textil : Svensk ekonomisk beredskap av textil 1972-1984

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Sofi Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Soft loans; civil defense; Ekonomisk beredskap; Beredskapsplanering; Försvarsberedskap; Industriell beredskap; Statliga subventioner; Avskrivningslån; Beredskapslån; Försörjningstrygghet; Svensk textilindustri; Försörjningsgrad av textil; Civilt försvar; Civil beredskap; Krigsberedskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva hur det system för ekonomisk beredskap som utvecklades iSverige inbegrep den inhemska textilindustrin. Uppsatsen beskriver om och på vilket sätt dennaindustri subventionerades av statliga medel. LÄS MER

 3. 3. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsnära textilinsamling i södra Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Agnes Sörliden; [2019]
  Nyckelord :Textilavfall; fastighetsnära insamling; insamlingssystem; avfallshantering; södra Skåne; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : About 13.5 kg of textile per person are consumed in Sweden each year, of which 7.6 kg goes to energy recovery through the residual waste. Manufacturing textiles requires a lot of resources and contributes to large emissions. LÄS MER

 5. 5. Princesa de la calle - Dress turned streetwear : Exploring possibilities in re-design, in relation to second-hand evening dresses witha focus on street wear silhouettes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nathali Elfström; [2019]
  Nyckelord :Secondhand; Dresses; redesign; streetwear; draping;

  Sammanfattning : This work aims to explore the possibilities in re-design by using secondhand party-dresses as the main material to construct new garments with a focus on street wear silhouettes. Deconstruction is commonly used when working with secondhand and will also be used in this work, as well as draping. LÄS MER