Sökning: "Cirkulär textil"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Cirkulär textil.

 1. 1. HÅLLBARHET INOM TEXTILINDUSTRIN :

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Madeleine Winberg; [2023-03-20]
  Nyckelord :Hållbarhet; Handlingsplan; Fast fashion; Europeiska Unionen; EU; Cirkulär textil; Cirkulär ekonomi; Sustainability; fashion Industry;

  Sammanfattning : This study examines circular economy and sustainability work in the textile industry. The two main questions for the study are how Swedish fashion brands relates to EU’s action plan for circular economy and what challenges and opportunities there are with implementing circular economy. LÄS MER

 2. 2. IF THE SHIT HITS THE FAN : En studie om krishantering ur ett ledningsperspektiv inom Klädbranschen under Covid-19

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Gabriella Larsson; Emma Magnusson; [2023]
  Nyckelord :crisis management; strategy in a crisis; the function of the strategy; flexibility; Covid-19; krishantering; strategi i en kris; strategins funktion; flexibilitet; Covid-19;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har marknaden präglats av flera kriser, som den globala finanskrisen, Covid-19 pandemin och det pågående kriget i Ukraina. Dessa kriser är inte de första och inte de sista som samhället kommer att möta. Kris har fått en förstärkt innebörd och företags krishantering kan vara avgörande för fortsatt överlevnad. LÄS MER

 3. 3. Cirkulära företag i en linjär värld : En kvalitativ studie om upplevda hinder för cirkulär ekonomi inom svenska textil- och klädindustrin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Albin Hagström; Moa Nordin; [2023]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Startup; Textil- och klädindustrin;

  Sammanfattning : Klimatkrisen är en av våra största utmaningar i modern tid. Vi blir allt oftare utsatta för olika naturkatastrofer som både påverkar jordens befolkning, och även hela ekosystem. Under de senaste åren så har allt fler anammat en mer västerländsk livsstil vilket har bidragit till en större konsumtion och utnyttjande av resurser. LÄS MER

 4. 4. Sourcing av deadstockmaterial : Utmaningar och möjligheter för Born Sustainable Firms inom modeindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Susanna Süllmann; Moa Voxhed; Maria Karlsson; [2023]
  Nyckelord :sourcing; deadstock material; deadstock sourcing; Born Sustainable Firm BSF ; waste; sustainable development; textile and apparel industry; sourcing; deadstockmaterial; deadstocksourcing; Born Sustainable Firm BSF ; avfall; hållbar utveckling; textil- och klädindustrin;

  Sammanfattning : Modeindustrin genererar enorma mängder textilavfall varje år. Detta har resulterat i ett behov av en mer hållbar syn på modeindustrin, med fokus på att bekämpa de negativa effekterna samtidigt som ekonomisk tillväxt upprätthålls. LÄS MER

 5. 5. Från linjär till cirkulär : En kvalitativ studie om hur svenska modeföretag kan stärka sitt varumärke med hjälp av second hand-försäljning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Karlsson Rydermark; Jennifer Åmark; Zanna Haagen; Hilda Falk; [2023]
  Nyckelord :Brand identity; Brand knowledge; Brand associations; Brand image; Brand loyalty; Second Hand; Circular Business Models; Sustainability.; Varumärkesidentitet; Varumärkeskännedom; Varumärkesassociationer; Varumärkesimage; Varumärkeslojalitet; Second hand; Cirkulära affärsmodeller; Hållbarhet.;

  Sammanfattning : Modeindustrin har historiskt sett låtit människor uttrycka sin kreativitet och personlighet genom kläder, men den har också bidragit till överkonsumtion och negativa miljö- och sociala konsekvenser. För att skapa en mer hållbar modeindustri har cirkulära affärsmodeller utvecklats, där återanvändning och återvinning av kläder spelar en viktig roll. LÄS MER