Voodoo : myt och religion

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

Författare: Anna-maria Pehrsdotter Olsson; [1997]

Nyckelord: voodoo; magi; zombie; ormgud; häxor; trolldom;

Sammanfattning: Jag har undersökt Hollywoodfilmernas bild av Voodoon kontra den egentliga religionen. Jag har tittat på religionens grunder, myterna kring till exempel zombies och Voodoodockor samt vilken utbredning Voodoon har idag. Med hjälp av litteraturstudier och Internet har jag fått fram mycket intressant material. Voodoo är en komplicerad religion som är omgiven av mycket mystik och där anhängarna har en personlig kontakt med sina gudar. Idag har Voodoon omkring 50-60 miljoner anhängare världen över.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)