Familjeåterförening för barn : en utredning av svensk rätts förenlighet med internationell rätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Elisabeth Axetorn; [2016]

Nyckelord: Folkrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)