Serendipity : Att söka en sak och finna någon annan

Detta är en Kandidat-uppsats från Konstfack/Keramik & Glas

Sammanfattning: Serendipity – Att söka en sak, och finna någon annan. Det är mötet mellan ett medvetet och ett undermedvetet skapande som tagit form ur drömmar och konkreta tankar. Det handlar om det som får ske i huvudet när en inte anstränger sig eller har försvarsmekanismen på som i den vakna vardagen – och inte heller försöker leva upp till föreställningar och förväntningar. Det handlar om att hitta det som inte syns, bara det som känns. Det innersta som bara är. Det är saker som är glömt, eller gömt. Som hamnat i skymundan, saker som förlagts. Förlorats. Som upplevts, förbrukats. Åter funnet, åter brunnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)