Listeria monocytogenes : Mikrobiologisk analys av tre riskprodukter

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi

Författare: Sara Kannius; Jonas Karlsson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inledning: Det är få personer som insjuknar av den livsmedelsburna bakterien Listeria monocytogenes, men dödligheten beräknas vara 20-30 %. L. monocytogenes förekommer i ätfärdiga livsmedel som konsumeras utan någon upphettning. I EU ligger Sverige näst högst på listan med antalet insjuknade.SyfteSyftet var att undersöka förekomsten av L. monocytogenes i gravad respektive kallrökt lax samt smörgåspålägg. Metod och material: Denna uppsats har skrivits utefter laborationer och databassökningar där vetenskapliga artiklar hämtats samt internetsökningar.Resultat Resultatet visade att i två av 15 risklivsmedel påvisades L. monocytogenes. Båda dessa risklivsmedel var gravad lax.Slutsats Slutsatsen av denna studie blev att vakuumförpackad gravad lax är ett risklivsmedel. Nyckelord: Gravad lax, kallrökt lax, listerios och smörgåspålägg

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)