För endast lönen, är mödan inte värt : En studie om anställdas prioriteringar av förmåner på arbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

Författare: Johanna Nyberg; Petronella Nyman; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)