”Man vill helst undvika hbtq-personer och slussar över dem till oss som har den här nischen” : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av arbete med våld i hbtq-relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Jesper Edfeldt; Deniz Mellberg; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)