"Jag är mitt eget offer och förövare" : En kvalitativ studie om sexuellt självskadebeteende

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Cecilia Armandt; Hanna Welin; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)