Legacy system : organisationers användning av systemförvaltning för att hantera legacy systemproblem

Detta är en C-uppsats från Luleå tekniska universitet/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap/Systemvetenskap

Författare: Helena Carlström; Mattias Wallbing; [2010]

Nyckelord: -;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur man med hjälp avsystemförvaltning kan hålla liv i ett gammalt informationssystem som skaklara av att stödja affärsverksamhetens föränderliga behov och krav. Vi villeockså ta reda på hur organisationer undviker att deras informationssystem fårproblem som till exempel systemöar, spagettistruktur och rigida strukturer. I denna uppsats har vi kommit fram till att man med en bra systemförvaltningkan undvika många av problemen som finns med gamla, stora och affärskritiskainformationssystem. Vi har sett att man inte måste följa en specifiksystemförvaltningsmodell för att kunna utföra systemförvaltning, men detverkar underlätta med en modell. Centralisering verkar vara ett bra sätt att undvika lokala varianter med egnatillägg av funktionalitet i informationssystemet. Detta gör det lättare attutföra support om man har bara en version av informationssystemet och allaanvändare registrerar data på samma sätt. COTS behöver inte bli billigare änett egenutvecklat, detta beror mer på hur bra grund det är i detegenutvecklade och hur bra förvaltning man har haft på det. Sen måste man sevilka behov och krav verksamheten ställer på sitt informationssystem och hurmycket extra resurser som krävs för att lägga till dessa funktioner i ett COTS.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)