Inspiration, stress och strävan efter likes : En kvalitativ studie om vad personer upplever med att använda sig av Instagram och Snapchat.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

Författare: Isa Landqvist; [2019]

Nyckelord: Instagram; Snapchat; Social Media; Sociala medier;

Sammanfattning: There has been a change in society today towards a greater media usage. The use of social media is increasing and we are active in updating and sharing our everydaylife. ’What will happen’, ’what is happening’ and ’what has happended’ arepublished on social media. Which are the incentives for us to use social media? Which are the pros and cons in using social media? The objective with this dissertation is to exam what people experience by using Instagram and Snapchat. Which are the pros and cons with publishing posts and read what others are publishing? In this dissertation I have choosen to limit my scope to the media Instagram and Snapchat. The underlaying reasons for this is that Instagram is the most used social media in the everyday Swedish life and that Snapchat is a social media with 20% usage. I have used the ambition to find out what makes the use of Instagram and Snapchat interesting and what others experience with the use of these media.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)