Tvingad implementering av digital undervisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Abstrakt Hur påverkas inlärningen av en tvingad implementering av digital utbildning? Studien handlar om att undersöka hur förutsättningar påverkas för att uppnå hög kvalitet i undervisningen av en tvingad implementation av digital undervisning ur studenternas och lärarnas synvinkel. Syftet med denna studie är att undersöka situationen vid en tvingad implementering på Malmö universitet. Med hjälp av intervju som metod ska vi ta reda på hur en sådan situation upplevs genom att sammanställa lärare och studenters åsikter. Intervjuerna har tagit fram att kontakten mellan lärare och studenterna är en viktig del i undervisningen som kan påverkas på olika sätt. Bland annat kan detta leda till att motivationen och engagemanget försämras. Examinerande moment och mycket stress i arbetet leder till att man inte hinner anpassa undervisningen till det digitala, vilket kan leda till att studenter inte förstår. Detta betyder dock inte att det inte går att ha en digital undervisning på Malmö Universitet utan bara att man behöver tid för att förbereda och anpassa utbildningen till de system och plattformar som finns. Nyckelord: Zoom, Canvas, digital undervisning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)