Studenternas syn på studieteknik i skolan: att i positiv riktning påverka elevernas intresse för studieteknik

Detta är en B-uppsats från Luleå tekniska universitet/Lärarutbildning/Grundutbildning

Författare: Maria Vanhapiha; Anna Wikström; [2003]

Nyckelord: studieteknik; inlärning; gymnasiet;

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att i positiv riktning påverka elevernas intresse för studieteknik och därmed kunskapen om inlärning. Undersökningen gjordes i en gymnasieklass, årskurs 1, bestående av 18 elever. Metoden för undersökningen bygger på intervjuer, en enkät samt observationer. När man talar om studieteknik är inlärning en viktig del att ta hänsyn till. I bakgrunden till detta arbete tar vi därför upp olika inlärningsstilar. Vi har även valt att ge en kort beskrivning av andra faktorer och områden som har med studieteknik att göra. Under tiden då undersökningen pågick visade det sig att majoriteten av eleverna i den undersökta klassen redan visste en del om studieteknik. Dessutom var det flera elever som hittat en studieteknik de trivs med. Trots detta var intresset för området stort och de flesta tyckte att det hade varit givande med en introduktion av ämnet. Många elever ansåg att de lärde sig något nytt och det framkom också att de som redan tidigare hade jobbat med sin studieteknik var villiga att vidareutveckla den. Resultatet av undersökningen visar därmed att eleverna, vare sig de har goda kunskaper om ämnet eller inte, känner ett behov av studieteknik som en del av undervisningen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)